gd1

Dogmopolite Hűségpontok:
Gyűjtse a hűségpontokat! »

husegkartya-jobb-oszlop

Miben Segíthetünk?

Kérjen ajánlatot!

Érdeklődjön árainkról »

Időpontfoglalás

szolgáltatásaink igénybevételéhez »

A Dogmopolite
számokban (2018. feb.)

21 471
kozmetikázott kutya

1301
kiállításra felkészített kutya

3930
visszatérő vendég

14 000
liter felh. sampon

3800
liter felh. kondícionáló

13 000
kg lenyírt szőr

Rólunk Mondták

Tulajdonosi (Megrendelői) nyilatkozat

Minden kedves megrendelőnk szerződéskötéskor az alábbi nyilatkozatot teszi.

Kutyámat/Kutyáimat a Dogmopolite Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1118 Budapest, Sasadi út 36, Cg.: 01-09-942476, Asz.: 22763190-1-43, a továbbiakban: Szolgáltató) részére a ______________ sorszámú Megrendelési lap (a továbbiakban: Megrendelés) értelmében rendelkezésre bocsátom a Megrendelésben meghatározott szolgáltatás nyújtása érdekében.

Kijelentem, hogy kutyámat csak és kizárólag a Megrendelésben meghatározott szolgáltatás lebonyolítása céljából adom át Szolgáltatónak, abban írásban nem részletezett szolgáltatás iránt igényt nem támasztok.

Kijelentem, hogy minden ésszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy Szolgáltató számára a szolgáltatás nyújtását megkönnyítsem, ennek értelmében többek között biztosítom a kutya tartózkodási helyére való akadálymentes be- és kijutást. Amennyiben jelenlétemben vagy annak hiányában ilyen jellegű mulasztás miatt a szolgáltatás meghiúsul, úgy azt nyújtott szolgáltatásként fogadom el. Amennyiben a szolgáltatás nyújtását követően a tartózkodási helyre való visszajutás nem lehetséges, úgy a kutya a Dogmopolite Kft. megőrzése alatt marad a mindenkori vonatkozó díjszabás (ld.: www.dogmopolite.hu – Szolgáltatások – Kutyapanzió, Kutyanapközi) alapján.

Kijelentem, hogy a Megrendelőlapon közölt valamennyi adat – különös tekintettel a kutya egészségügyi adataira és háttér-információira – igazak, és legjobb tudásom szerint kerültek kitöltésre. Saját kutyámban, illetve károk, amelyek ezen információk pontatlan közléséből adódnak, anyagilag és büntetőjogilag teljes mértékben engem, mint Tulajdonost terhelnek.

A Megrendelőlap aláírásával elfogadom a www.dogmopolite.hu honlapján közölt Általános Szerződési Feltételeket és a Megrendelőlap szerint részletezett Szolgáltatási díj fizetési feltételeit.

Nyilatkozom, hogy a szolgáltatást nyújtó munkatárssal közvetlen kapcsolatot nem veszek fel. Új megrendelés, szolgáltatás vagy időpont módosítása, problémák közlése, egyéb információcsere esetén csak és kizárólag közvetlenül a Dogmopolite Kft központi elérhetőségéhez (Telefon: (06-1) 246 23 06) fordulok.

Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltatás lemondása legkésőbb az ütemezett szolgáltatást megelőző munkanapon, 17:00 óráig lehetséges. Ellenkező esetben a szolgáltatás teljesítettnek minősül.

A Dogmopolite Kft. a Megrendelőben szereplő szolgáltatást legjobb szakmai tudása szerint végzi. Mindazonáltal tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás tárgyát képző kutya kiképzésének, nevelésének, oktatásának, egyéb jellegű szolgáltatás sikeréért a Dogmopolite Kft. az állat jelleméből adódóan semmilyen nemű felelősséget nem vállal.

A kutya el- és visszaszállítása során a Tulajdonos értéktárgyaiban, különös tekintettel a házban vagy a körül található értéktárgyakban okozott károkért a Dogmopolite Kft. csak abban az esetben felel, ha a kárt a Dogmopolite Kft. munkatársa a Tulajdonostól elvárható gondos, ésszerű eljárás mellett okozta. Amennyiben bizonyos minimális feltételek nem adottak, úgy az ilyen nemű károk a Megrendelőt terhelik.

A szolgáltatás során a kutya által okozott anyagi és egészségügyi károkért – a kutya egészségügyi és egyéb adatainak helyes közlése esetén – a Dogmopolite Kft. felel. A szolgáltatás nyújtása során a kutya egészségügyi állapotáért – amennyiben idült betegségekben vagy a Tulajdonos gondatlanságából származó egészségügyi problémákban a kutya nem szenved – a Dogmopolite Kft. felel.

Tudomásul veszem, hogy a Dogmopolite Kft. bizonyos esetekben a szolgáltatás egyes részleteit illetően rugalmasságot élvez – ideértve a preferált időpontok keretén belül meghatározott szolgáltatási időpont, a pontos sétáltatási útvonal, oktatási és kiképzési módszertan és egyéb, a szolgáltatással kapcsolatos paraméter megválasztását.

Nyilatkozom, hogy Kutyámat/Kutyáimat a Kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezését, különös tekintettel az állat elektronikus transzponderrel (chip-pel) történő ellátását maradéktalanul betartom (a rendelet letölthető a www.dogmopolite.hu honlapon). Amennyiben a rendelkezésnek nem, vagy csak részben teszek eleget, úgy a szolgáltatás nyújtása során ebből adódó esetleges anyagi károk, bírságok engem terhelnek.

Nyilatkozom, hogy a kutyát a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére, illetve annak teljes idejére valamennyi szükséges azonosítóval, egyértelmű jelzéssel, a kutyán jól látható helyen és módon ellátom.

Tudomásul veszem, hogy a Dogmoplite Kft. az 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően valamennyi közölt adatomat bizalmasan kezeli. Hozzájárulok, hogy valamennyi, a Dogmopolite Kft. részére átadott információt a Dogmoplite Kft. reklámozási és egyéb célokra felhasználja. Egyúttal hozzájárulok, hogy akciókról, speciális programokról, promóciókról rendszeres jelleggel elektronikusan és/vagy postai úton értesítést kapjak.

 

aga-logo-color-168

AGA »

Az AGA (Austrian Grooming Association – Osztrák Kutyakozmetikusok Szövetsége) 2003-ban alakult és cégünk, a Dogmopolite Magyarország első és mindidáig egyetlen cége, amely tagja ennek a presztízsértékű szövetségnek.

iacp-logo-color-168

IACP »

A Dogmopolite Kft. 2013 óta a floridai székhelyű IACP (International Association of Canine Professionals) hivatalos tagja – ezzel elmondhatjuk, hogy cégünk Magyarországon ebben az ágazatban elsőként lépett be egy elismert nemzetközi szervezetbe, amely egyesület komoly szakmai és humán erőforrási követelményrendszert ír elő tagjai felé.

kandhlogo

Felelősség-biztosítás »

Professzionalizmus és a minket körülvevő egészségi és tárgyi értékek iránti elkötelezettségünk jeléül általános és szolgáltatói felelősség-biztosítással rendelkezünk 10 millió Ft összegig a szolgáltatás során esetlegesen felmerülő sérülések és tárgyi károk kezelésére.

fotovideo

Fotógaléria

Összes Fotó »

 

Videógaléria

Összes Videó »

 

Médiamegjelenések

A Dogmopolite Médiaszereplései »

Médiamegjelenéseink